NÁVOD K POUŽITÍ

Lepidlo má průhlednou konzistenci při lepení i po lepení. Lepidlo se nanáší na jednu lepenou plochu.

Pro nejlepší přilnavost lepidla, lehce zdrsněte lepené plochy smirkovým papírem. Při lepení např. skel a předmětů na sklo, zdrsnění není nutné. Plochy následně odmastěte perchlorethylenem (líh nebo technický benzin nejsou vhodné)

Naneste dostatečné množství lepidla (Neplatí, čím více, tím lépe. Lepidlo je velmi silné.) na lepenou plochu a přiložte lepený předmět. Nyní můžete po dobu zhruba 4 minut (záleží na okolní teplotě) předměty ustředit do finální polohy. Pokud jde o lepení na svislé plochy, lepený předmět zafixujte přelepením lepicí páskou. Přebytečné lepidlo setřete (hadříkem nebo papírovou utěrkou). Po zaschnutí lepidla, můžete daná místa ještě odrolit prstem.

Tvrdnutí lepeného spoje trvá 24 hodin. V závislosti na tloušťče vrstvy (např. při zalévání předmětů, součástek apod.) může být maximální vytvrzení po 48 - 72 hodinách.

Po úplném vytvrzení zůstává lepidlo minimálně elastické ale nelze opracovávat, pouze přelakovávat, pokud je to nutné, nevytvrdne jako např. známý Kanagom.

Výrobce doporučuje závit tuby lehce namazat vazelínou, aby se nezanášel lepidlem a šel dobře utáhnout uzávěr. Také čistění aplikátoru tuby od zbytků. Dobré uzavření tuby je nutné k zamezení vysychání, jde o lepidlo ředěné těkavou látkou, perchlorethylenem.

Copyright ©  Oficiální distributor pro ČR a SR  www.zelenelasery.cz   www.E6000.cz   www.E6000.sk